CONDICIONS DE LA TRANS MUNTANYES DE PRADES

A.- S’estableixen les següents Condicions Generals de la Trans Muntanyes de Prades.

 • Les Condicions bàsiques estableixen que la TRANS MUNTANYES DE PRADES és una ruta circular de 2 dies per fer en BTT i en cap cas és una competició. A més, l’organització NO ES FA RESPONSABLE dels possibles accidents o eventualitats que sorgeixin. Amb la contractació s’inclou l’Assegurança Obligatòria d’acord amb la legislació actual per les Agències de Viatges.
 • El client es compromet a respectar el medi natural, conduint amb responsabilitat per no malmetre l’entorn. Alhora es compromet a respectar la flora i fauna, a no alterar a ramats i a tancar els passos / portes de bestiar. I per descomptat, a respectat les indicacions dels propietaris dels terrenys de pas.
 • TRANS MUNTANYES DE PRADES és una marca registrada propietat de GuiesBtt.cat, que només es pot contractar a través de l’Agent de Viatges de GuiesBtt.cat, de Sant Joan de Vilatorrada. 08250 (Barcelona). Tel. 610 355 736. info@guiesbtt.cat, d’ara endavant, GuiesBtt.cat.
 • Es podrà realitzar la reserva enviant el FORMULARI DE CONSULTA adjunt (vegeu l’apartat Reserves i Preus). O bé amb un correu a rutes@guiesbtt.cat indicant en l’assumpte «RESERVA». S’haurà de detallar les dates de sortida i el tipus de proposta sol·licitada. Com a resposta se li enviarà un «Document de Reserva» amb les condicions corresponents. Sigui com sigui, la reserva només serà vàlida un cop efectuat el pagament de 50% de l’import total en concepte de «reserva», abans de 30 dies naturals de la sortida. La resta del pagament caldrà fer-la abans dels 15 dies de la data d’inici. Una reserva feta en menys de 30 dies naturals a la data de sortida, no garanteix la disponibilitat d’allotjament.
 • Per realitzar la Trans Muntanyes de Prades, caldrà haver efectuat prèviament el pagament ÍNTEGRE en la modalitat contractada i els corresponents suplements, si n’hi ha.

X

B.- Hi ha dues modalitats de ruta:

 • TRANS MUNTANYES DE PRADES 2 DIES (Autoguiada)
 • TRANS MUNTANYES DE PRADES 2 DIES (Guiada)

X

C.- Serveis Opcionals 

 • Lloguer bicicleta Hard Tail 29 “: 30 € (2 dies)
 • Lloguer bicicleta Doble Suspensió 29 “: 40 € (2 dies)
 • Lloguer E-Bike Hard Tail: 90 € (2 dies)
 • Lloguer E-Bike Doble Suspensió: 120 (2 dies)
 • Dinar al migdia. (Consulteu preu)
 • Ampliació Opcional de l’Assegurança amb Cancel·lació: 18,82 (2 dies)
 • Contractació d’allotjament extra per la nit posterior o a la Trans Muntanyes de Prades (Consultar preu)
 • GPS GARMIN Dakota 30 amb els tracks inclosos + suport bici + 2 jocs de piles + carregador: 7 € / dia

x

RESUM DE CONDICIONS GENERALS DEL CONTRACTE

CONDICIONES GENERALS DE CONTRACTACIÓ

Regulació jurídica aplicable: La relació contractual entre l’agència organitzadora i el client es regeix per una banda, per les clàusules del contracte de viatge combinat. En segon lloc, per la fitxa tècnica del viatge que detalla el seu contingut definitiu, I finalment, per les presents condicions generals, totes redactades de conformitat amb el que disposa la reglamentació catalana de les agències de viatge vigent.

X

INSCRIPCIONS

En el moment de la inscripció, cal fer un dipòsit de com a mínim un 50% de l’import total del viatge. Per tant, no es considera cap reserva conforme fins que es realitzi el dipòsit. A partir d’aleshores, en cas de cancel·lació per part del client, incorrerà en el pagament d’un 5% de despeses de gestió, més les despeses d’anul·lació si els hi hagués. L’import restant s’ha de pagar com a mínim 15 dies abans de la sortida, llevat que s’especifiqui el contrari en el pressupost / confirmació de reserva.

En el cas que una persona inscrigui a altres, assumeix en el seu nom totes i cadascuna de les implicacions especificades en aquestes condicions generals.

X

PREUS

Qualsevol variació en el preu podrà donar lloc a la revisió, sempre que aquesta es produeixi abans dels 20 dies de la sortida (Segons l’article 20 del Decret 168/1994). Aquestes modificacions seran notificades al consumidor, qui, en cas que la modificació superi el 15% del preu del viatge, podrà desistir sense cap penalització, o acceptar la modificació del contracte. En cap cas es revisaran a l’alça els preus dins dels 20 dies anteriors a la data de sortida del viatge, respecte a les sol·licituds ja realitzades i confirmades.

X

DOCUMENTACIÓ

Tothom que s’hagi inscrit en una ruta de GuiesBtt.cat, és responsable de tenir en regla la documentació necessària per a l’activitat que es realitza (DNI, passaport, visat, mesures sanitàries …) GuiesBtt.cat actua com a informador, però és responsabilitat del client disposar dels documents necessaris. En cas que per falta o incorrecció de la documentació necessària el client es veiés obligat a cancel·lar o abandonar el viatge, l’agència apliqués les condicions assenyalades en l’apartat d’anul·lacions.

X

ANUL·LACIONS:

A causa de les especials condicions de contractació dels viatges amb bicicleta,  (tret que s’especifiqui el contrari en el pressupost realitzat) s’estipulen les següents condicions d’anul·lació:
Entre 60 i 31 dies abans de la sortida el 20% de l’import total del viatge
Entre 30 i 21 dies abans de la sortida el 50% de l’import total del viatge
Entre 20 i 11 dies abans de la sortida el 75% de l’import total del viatge
10 dies abans de la sortida: 100% de l’import total del viatge

X

RESPONSABILITATS

L’agència organitzadora declara explícitament que actua com intermèdia entre els viatgers i les entitats o persones que faciliten els serveis contractats. El CLIENT és informat i accepta en nom de tots els viatgers inclosos en la reserva les peculiars característiques del viatge amb activitats de “risc” que adquireix. Reconeix que ha estat correctament informat per part de l’Agent de Viatges sobre els perills de la pràctica de l’activitat esportiva a realitzar i que assumeix el risc sota la seva única i exclusiva responsabilitat. Declara estar en disposició de la habilitats, llicències i assegurances d’accidents necessaris per a una pràctica segura i responsable, declinant qualsevol responsabilitat sobre GuiesBtt.cat / l’Agent de Viatges i els seus proveïdors, de les possibles conseqüències que la seva manca i / o mala practica poguessin derivar.

X

POLÍTICA DE PRIVACITAT A LA PÀGINA WEB CORPORATIVA.

Per mitjà d’aquest web, es recullen dades de caràcter personal necessàries per a la gestió i manteniment d’alguns dels nostres serveis.

Us informem que el titular del present web (Responsable del tractament) compleix amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre. Aquesta llei és de protecció de dades de caràcter personal i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDGDD). També amb el Reglament UE 2016/679, General de Protecció de dades (en endavant, RGPD). I també amb la resta de normativa vigent i que és d’aplicació a cada moment. Això és per vetllar i garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari.

De conformitat amb l’article 13 de l’RGPD i 11 de la LOPDGDD, aquesta Política de Privadesa és vàlida als tractaments de dades de caràcter personal que JOSEP VALLS PELLICER realitza com a responsable del tractament, en relació amb les dades que els usuaris i / o clients (persones físiques) faciliten com a conseqüència de la sol·licitud d’informació i / o contractació dels serveis i / o productes que presta i comercialitza a través d’aquesta pàgina web, o recaptats en qualsevol de les seccions de la pàgina.

Trobareu tota la informació en aquest enllaç.

xc

La vida és com anar en bicicleta. Per mantenir l’equilibri cal seguir pedalant. “Albert Enstein”